KUNDIG IN HANDLIJNKUNDE - Verhelderende inzichten door middel van handanalyse
 
 
Onze handen zeggen ons wie en hoe
we zijn op dit moment,
wie we zijn geworden door een optelsom
van acties en reacties uit het verleden.
Hiermee verschaffen ze ons verhelderende
inzichten voor het heden.
 
Door middel van een uitgebreide handanalyse
kan een nauwkeurig beeld worden
gegeven van uw verleden, heden
en ook van uw toekomstige mogelijkheden.
 
 
Fate is not ON your hands,
it is IN your hands!
 
De hand vormt de kaart van uw levensloop,
waarbij omwegen en veranderingen mogelijk blijven,
omdat u altijd nog over een vrije wil beschikt.
 
Een handanalyse stelt u in staat om door te dringen
tot uw diepste wezen en zal verder reiken dan uw ik-besef.
Het gaat verder dan het beeld dat wij zelf koesteren rondom ons ego
en kan ons leren tot een grote diepte van zelfherkenning te komen.
Dit kan tot een grotere harmonie en evenwichtigheid
in uw leven en uw gevoelsleven.
 
Ik reik u de hand in het constateren en analyseren van problemen
en obstakels die u tegenkomt op uw levenspad,
u leert te denken in mogelijkheden in plaats van moeilijkheden.
 
"Temidden van de moeilijkheid,
ligt de mogelijkheid"
 
Geen enkele aanduiding in de hand is "goed"of "slecht"
Ieder mens heeft zijn eigen pad te bewandelen,
lessen te leren, uitdagingen en obstakels te overwinnen
en zijn eigen keuzes te maken.
 
Iedereen heeft sterke en zwakke kanten.
Sterke kanten die verkeerd worden gebruikt
kunnen je net zo remmen als welke zwakke kant dan ook.
Zwakke kanten kunnen in sterke worden omgezet
als je de verworven inzichten op de juiste manier gebruikt.
Inzicht geeft helder .
 
Wind mee, voelt als wind tegen als je de andere kant op wilt.
Door handanalyse zie je in welke kant je op wilt en hoe je daar komt,
ook krijg je inzicht in het hoe en waarom van het nog niet bereiken van je doelen.
 
 
U houdt uw eigen leven in de hand,
uw problemen onder de duim
en ontdekt wat u in uw vingers heeft.
U wordt zich meer bewust van wie u bent
en kunt zich op alle vlakken beter ontwikkelen.
 u heeft het allemaal zelf in de hand!
 
 U wordt geconfronteerd met uzelf, maar er is niks aan de hand!
Het geeft u meer zelfkennis en kan u zelfs wakker schudden
hierdoor blijft u bij de pinken.
 
 
The best way to make your dreams come true,
is to WAKE UP!!
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint