KUNDIG IN HANDLIJNKUNDE - Verhelderende inzichten door middel van handanalyse
 
________________________________________________________
  SIMIAANLIJN
Strijd tussen gevoel en verstand
________________________________________________________
 
 
Door invloed van de Simiaanlijn
is er geen onderscheid tussen wat de wensen zijn
(het hart, het onbewuste, emotionele reacties)
en wat het verstand zegt
(het hoofd, het bewuste, analytische capaciteiten).
 
Denken is voelen, en voelen is denken,
het is heel moeilijk om gedachten
en gevoelens te scheiden.
 
Het is duidelijk dat als één lijn,
Hartlijn en Hoofdlijn vervangt,
 je dan een "rechtlijnige" benadering van het leven hebt,
 je bent dan nauwelijks in staat om verstand en logica
van elkaar te scheiden, het heeft ook tot resultaat
dat het vinden van gemoedsrust erg moeilijk is.
 
Door middel van dit onderzoek
heb ik willen vastellen of mensen
met een Simiaanlijn tegen dezelfde dingen aanlopen,
dezelfde eigenschappen hebben
en wat het verschil is tussen een Simiaanlijn
links, rechts of in beide handen.

Het onderzoek is inmiddels afgerond,
veel prachtige lijnen gezien,
mooie mensen gesproken
en vooral erg veel geleerd.
Deze speciale kennis die ik heb mogen opdoen gebruik ik nu
om duidelijkheid en helderheid te scheppen
voor de mensen die over een Simiaanlijn beschikken
(of de ouders van kids met deze lijn)

Ik kan nu helder uitleggen wat er precies in hun hoofd gebeurt
onder invloed van deze lijn en hoe ze gemoedsrust kunnen vinden.
 
Vaak worden kinderen met een Simiaanlijn
bestempeld met ADHD of autisme,
beide ontstaan uit het feit dat ze zich niet begrepen voelen,
hierdoor sluiten ze zich dan af (autisme)
of ze worden juist rebels (ADHD)
dat wordt dan op een verkeerde manier uitgelegd
en zo volgt een diagnose.
 
Natuurlijk kan het zijn dat de diagnose correct is,
ik ben geen arts,
ik zeg niet dat deze kinderen
niet aan deze aandoening lijden.
 
Ik geef alleen aan
dat het ook aan de Simiaanlijn zou kunnen liggen,
en dat ouders door zich te verdiepen in deze lijn
hun kind veel beter kunnen leren begrijpen
en anders met ze om zullen gaan.
 
 
7-7
 
De Simiaan hand lijkt op een 7,
daarom is 7-7 uitgeroepen tot Simiaanlijndag.
 
Ook de betekenis van nummer 7
is in zekere zin van toepassing op de lijn
 
 
 
Numerologische Betekenis Getal 7
7 is het getal van het mysterie.
 
De 7-ens zijn ‘geheime’ creaturen,
gereserveerd, beheerst, trots en mysterieus.
 
Ze proberen te achterhalen
wat de beweegredenen zijn van de ander
en volgen een zoektocht naar de waarheid,
waarbij ze ook overtuigende bewijzen willen.
 
 De 7 lijkt vaak iets te verbergen.
 Veelal is er bij de 7 sprake van ongelukkigheid,
genoeg hebben van de wereld
en teleurstelling door mensen om hen heen.
Hierdoor bouwen ze vaak een muurtje om zich heen.
 
 
Heb je een Simiaanlijn in 1 of beide handen?
Neem dan snel contact met mij op!
 
06-14920163
 
 
Een consult werkt heel verhelderend,
werpt nieuw licht op jouw situatie!
 
 
Bekende mensen met een Simiaanlijn zijn o.a.
Danny de Munk
Robert ten Brink
Tony Blair
Gandhi
Margaret Thatcher
Bill Clinton
Saddam Hoessein
Robert de Niro
Bjork
Boeddha
 
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint