Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

KUNDIG IN HANDLIJNKUNDE

Met de juiste intentie, doordringen tot de essentie

Radiouitzending Wat geeft de hand allemaal prijs en wat niet

Onze handen zeggen ons wie en hoe we zijn op dit moment,

wie we zijn geworden door een optelsom

van acties en reacties uit het verleden.

Hiermee verschaffen ze ons verhelderende

inzichten voor het heden.

Door middel van een uitgebreide handanalyse

kan een nauwkeurig beeld worden gegeven van uw verleden, heden

en ook van uw toekomstige mogelijkheden.

Fate is not ON your hands,

it is IN your hands!

De hand vormt de kaart van uw levensloop,

waarbij omwegen en veranderingen mogelijk blijven,

omdat u altijd nog over een vrije wil beschikt.

Een handanalyse stelt u in staat om door te dringen

tot uw diepste wezen en zal verder reiken dan uw ik-besef.

Het gaat verder dan het beeld dat wij zelf koesteren rondom ons ego

en kan ons leren tot een grote diepte van zelf(h)erkenning te komen.

Dit kan tot een grotere harmonie en evenwichtigheid

in uw leven en uw gevoelsleven en brengt u dichter bij de essentie (ki)

Ik reik u de hand in het constateren en analyseren van problemen

en obstakels die u tegenkomt op uw levenspad,

u leert te denken in mogelijkheden in plaats van moeilijkheden.

"Temidden van de moeilijkheid,

ligt de mogelijkheid"

Geen enkele aanduiding in de hand is "goed"of "slecht"

Ieder mens heeft zijn eigen pad te bewandelen,

lessen te leren, uitdagingen en obstakels te overwinnen

en zijn eigen keuzes te maken.

Iedereen heeft sterke en zwakke kanten.

Sterke kanten die verkeerd worden gebruikt

kunnen je net zo remmen als welke zwakke kant dan ook.

Zwakke kanten kunnen in sterke worden omgezet

als je de verworven inzichten op de juiste manier gebruikt.

Inzicht geeft helderheid.

Wind mee, voelt als wind tegen als je de andere kant op wilt.

Door handanalyse zie je in welke kant je op wilt en hoe je daar komt,

ook krijg je inzicht in het hoe en waarom van het nog niet bereiken van je doelen.

U houdt uw eigen leven in de hand,

uw problemen onder de duim

en ontdekt wat u in uw vingers heeft.

U wordt zich meer bewust van wie u bent

en kunt zich op alle vlakken beter ontwikkelen.

u heeft het allemaal zelf in de hand!

 U wordt geconfronteerd met uzelf, maar er is niks aan de hand!

Het geeft u meer zelfkennis en kan u zelfs wakker schudden

hierdoor blijft u bij de pinken.

The best way to make your dreams come true,

is to WAKE UP!!

0