top of page

Radiouitzending Wat geeft de hand allemaal prijs en wat niet

00:00 / 06:20

Onze handen zeggen ons wie 

en hoe we zijn op dit moment,

wie we zijn geworden door een optelsom

van acties en reacties uit het verleden.

Hiermee verschaffen ze ons verhelderende

inzichten voor het heden.

Door middel van een uitgebreide handanalyse

kan een nauwkeurig beeld worden gegeven 

van uw verleden, heden

en ook toekomstige mogelijkheden.

Fate is not ON your hands,

it is IN your hands!

De hand vormt de kaart van uw levensloop,

waarbij omwegen en veranderingen 

mogelijk blijven,

omdat u altijd nog over een vrije wil beschikt.

Een handanalyse stelt u in staat 

om door te dringen

tot uw diepste wezen en zal verder reiken 

dan uw ik-besef.

Het gaat verder dan het beeld 

dat wij zelf koesteren rondom ons ego

en kan ons leren tot een grote diepte van zelf(h)erkenning te komen.

Dit kan tot een grotere 

harmonie en evenwichtigheid

in uw leven en uw gevoelsleven 

en brengt u dichter bij de essentie (ki)

Ik reik u de hand in het constateren 

en analyseren van problemen

en obstakels die u tegenkomt op uw levenspad,

u leert te denken in mogelijkheden 

in plaats van moeilijkheden.

 

"Temidden van de moeilijkheid,

ligt de mogelijkheid"

Geen enkele aanduiding in de hand 

is "goed"of "slecht"

Ieder mens heeft zijn eigen pad te bewandelen,

lessen te leren, uitdagingen 

en obstakels te overwinnen

en zijn eigen keuzes te maken.

Iedereen heeft sterke en zwakke kanten.

Sterke kanten die verkeerd worden gebruikt

kunnen je net zo remmen 

als welke zwakke kant dan ook.

Zwakke kanten kunnen 

in sterke worden omgezet

als je de verworven inzichten 

die je handen prijsgeven

op de juiste manier gebruikt.

Wind mee, voelt als wind tegen 

als je de andere kant op wilt.

Door handanalyse zie je in welke kant je op wilt 

en hoe je daar komt,

ook krijg je inzicht in het hoe en waarom 

van het nog niet bereiken van je doelen.


The best way 

to make your dreams 

come true,

is to WAKE UP!!

bottom of page