top of page

Door invloed van de Simiaanlijn

is er geen onderscheid tussen wat de wensen zijn

(het hart, het onbewuste, emotionele reacties)

en wat het verstand zegt

(het hoofd, het bewuste, analytische capaciteiten).

Denken is voelen, en voelen is denken,

het is heel moeilijk om gedachten

en gevoelens te scheiden.

Het is duidelijk dat als één lijn,

Hartlijn en Hoofdlijn vervangt,
je dan een "rechtlijnige" benadering 

van het leven hebt,

je bent dan nauwelijks in staat 

om verstand en logica

van elkaar te scheiden, 

het heeft ook tot resultaat

dat het vinden van gemoedsrust 

erg moeilijk is.

Door middel van mijn gedane onderzoek

heb ik willen vaststellen of mensen

met een Simiaanlijn 

tegen dezelfde dingen aanlopen,

dezelfde eigenschappen hebben

en wat het verschil is tussen 

een Simiaanlijn links, rechts 

of in beide handen.

Het onderzoek is inmiddels afgerond,

veel prachtige lijnen gezien, 

mooie mensen gesproken

en vooral erg veel geleerd.

Deze speciale kennis die ik heb mogen opdoen gebruik ik nu om duidelijkheid 

en helderheid te scheppen

voor de mensen die 

over een Simiaanlijn beschikken

(of de ouders van kids met deze lijn)

Radiouitzending betreffende Simiaanlijn

00:00 / 05:30

Ik kan nu helder uitleggen wat er precies

in hun hoofd gebeurt

onder invloed van deze lijn en hoe ze gemoedsrust kunnen vinden.

Vaak worden kinderen met een Simiaanlijn

bestempeld met ADHD of autisme,

beide ontstaan uit het feit dat ze zich niet begrepen voelen,

hierdoor sluiten ze zich dan af (autisme)

of ze worden juist rebels (ADHD)

dat wordt dan op een verkeerde manier 

uitgelegd en zo volgt een diagnose.

Natuurlijk kan het zijn dat de diagnose correct is, 

ik ben geen arts, ik zeg niet dat deze kinderen 

niet aan deze aandoening lijden.

Ik geef alleen aan dat het ook aan de Simiaanlijn 

zou kunnen liggen, en dat ouders 

door zich te verdiepen in deze lijn

hun kind veel beter kunnen leren begrijpen 

en anders met ze om zullen gaan.

bottom of page